English version

Du er her » Bevarekteskapet » FORSIDEN

Nordisk nettverk trenger deg

Nordisk nettverk for ekteskapet trenger enkeltpersoner, menigheter, bedrifter og organisasjoner som støttespillere for å ha mulighet til å følge opp kontakten med Stortinget, Riksdagen og Folketinget, de politiske partiene, departementer og media.

Vi har tre hovedsaker:

  • Ekteskap er en mann og en kvinne
  • Barnets rett til mor og far
  • Tros- og samvittighetsfrihet

Klikk her for innmelding og støtteBrev til deltagerne i Kirkemøtet

04.04.2014

Nordisk Nettverk for ekteskapet har tatt kontakt med delegatene til det pågående Kirkemøtet. Budskapet i brevet er informasjon om innhold og konsekvenser av reformen Felles Ekteskapslov, og understreking av at Kirkemøtet ikke kan ha en naiv forestilling som avgrenser konsevensene av vedtaket de skal fatte.

les mer...

Markedsfører fortsatt porno, vil ha penger av Horne

img_3206.jpg
15.02.2014

Magasinet BLIKK fortsetter å slippe til pornoannonsører, slik de har gjort i mange år. Mandag 17 februar møter magasinet barne- og likestillingsminister Solveig Horne for å be om penger også i fremtiden.

les mer...

California vedtar lov som åpner for mer enn to foreldre

13.10.2013

Etter flere års behandling, har guvernøren i California nå signert loven som åpner for at barn kan ha flere enn to foreldre.

les mer...

Bispemøtet kan ikke behandle vigselsliturgi isolert

Haslum kirke
13.10.2013

Bispemøtet 14 - 18. oktober kan ikke avgrense vigselsliturgi fra barns rettigheter og erkjennelse av de politiske og kommersielle drivkreftene bak felles ekteskapslov og liberaliseringen av surrogati, assistert befruktning og foreldreskap. Det skriver Nordisk nettverk for ekteskapet i brev til Bispemøtet.

les mer...

Surrogatibløffen

01.08.2013

Mediene og politikerne får det til å høres ut som om vi har en debatt om hvordan vi skal forholde oss til surrogati. Realiteten er at surrogati ble legalisert og satt over barneloven av et samlet Storting den 19. februar i år.

les mer...

Kvinners frihet anno 2013

05.07.2013

Anne Holt tok nylig til orde for at altruistiske kvinner skal kunne føde barn for andre. Hun begrunnet det med kvinners rett til abort. Kan kvinner fjerne et foster fra sin egen livmor, kan de også plante et inn der.

les mer...

Norsk dobbeltkommunikasjon om barns rettigheter

dsc_0069.jpg
04.07.2013

I juni 2008 vedtok Norge felles ekteskapslov. Verken folkevalgte, Barneombudet eller ideelle organisasjoner ville erkjenne spenningen mellom å frata barnet retten til far, og barnekonvensjonen som gir barnet rett til sine biologiske foreldre.

les mer...

Ber menigheter om å kjempe for vigselsretten

Trossamfunnenes vigselspraksis under press.
08.02.2013

Livssynsutvalget vil ta vigselsmyndigheten fra trossamfunnene. Begrunnelsen er at reservasjon mot å vie par av samme kjønn er diskriminerende. Nordisk nettverk for ekteskapet kontakter nå menighetene for å be de kjempe for vigselsretten.

les mer...

Surrogati – steg for steg

20.01.2013

I november foreslo helseminister Støre å gjøre surrogati lovlig for privatpersoner. Nå ruller barneminister Thorkildsen ut løperen for de som leier livmor i utlandet. Dette skriver Øyvind Håbrekke en kronikk som ble trykket i VG i dag. Håbrekke er stortingsrepresentant fra Sør-Trøndelag og KrF. Han er også 2. nestleder i Familie- og kulturkomiteen på Stortinget.

les mer...

Stortingsrepresentant Arve Kambe: - La kirken beholde sin vigselsrett!

18.01.2013

Klar tale fra Høyres finanspolitiker Arve Kambe fra Rogaland: - Kall meg gammeldags, men jeg synes faktisk at Den norske kirken skal få beholde sin vigselsrett.

les mer...

Kristne trossamfunn tause til forslag om tap av vigselsmyndighet

15.01.2013

Forrige mandag presenterte Stålsettutvalget sin utredning NOU 2013: 1 Det livssynsåpne samfunn, hvor det blant annet foreslås innføring av ordning med sivil ekteskapsinngålse, altså tap av vigselsmyndighet for trossamfunnene. Fra trossamfunnene og Norges Kristne Råd foreligger det ingen kommentar.

les mer...

Konsekvenser av reformen felles ekteskapslov

15.01.2013

Reformen felles ekteskapslov som ble vedtatt av Stortinget i 2008, la grunnlaget for opphevelse av kjønnskategoriene mann og kvinne. Reformen var også en forutsetning for angrepet på barnets rett til sine foreldre, som fortsetter for full styrke i dag.

les mer...

Livssynsutvalget utfordrer trosfriheten

07.01.2013

I dag ble utredningen NOU 2013:1 Det livssynsåpne samfunn, overlevert til kulturministeren av tros- og livssynspolitisk utvalg. Nordisk nettverk for ekteskapet mener utvalget utfordrer trosfriheten, og har sendt noen umiddelbare kommentarer til de to aktuelle departementene.

les mer...

Surrogatioppslag i VG uten vesentlig informasjon

30.12.2012

Dagen før nyttårsaften slår VG opp surrogati på nettsidene og i papirutgaven. Reportasjen mangler en rekke vesentlige faktaopplysninger.

les mer...

Kristne organisasjoner eier Dagsavisen som fremmer felles ekteskapslov

17.12.2012

En rekke store kristne organisasjoner har eierskap i mediekonsernet Mentor Medier AS. I dette konsernet inngår eierskapet til Dagsavisen og Mandag Morgen. Dette er verdiliberale medier som aktivt tar til ordet for felles ekteskapslov og eggdonasjon. Nordisk nettverk for ekteskapet har kontaktet organisasjonene om saken.

les mer...

Surrogatikaos i regjeringen

09.12.2012

Regjeringens utspill det siste året vedr surrogati, tyder enten på manglende samordning og internt kaos, eller en bevisst strategi som tildekker legalisering av surrogati, i strid med barneloven og bioteknologiloven.

les mer...

Moderne familier og barns rettigheter

27.11.2012

Moderne og kommersiell bioteknologi åpner for at barn planlegges, lages og fødes med formål å gis bort mot betaling til andre juridiske foreldre og omsorgspersoner enn sine biologiske foreldre.

les mer...

Advarer mot å fjerne ekteskap fra lovverket

09.05.2012

Da KrF i går la frem partiets førsteutkast til nytt program, var ett av de mer kontroversielle forslagene å fristille definisjonsretten av ekteskapet. De vil erstatte dagens ekteskapslov med en ny samlivsordning, skriver Vårt Land. Nordisk nettverk for ekteskapet advarer KrF mot å fjerne ekteskapet som begrep fra lovgivningen.

les mer...

Barne- og likestillingsdepartementet nekter å svare

logo
26.03.2012

Barne,- likestillings- og inkluderingsdepartementet nekter å besvare spørsmål om begrunnelsen for forskrift om farskap ved surrogati. Bekvemmelighetsflagg på barns rettigheter er fortsatt på dagsorden, sannsynligvis med villedende begrunnelse.

les mer...

Kristin Halvorsen

Takket for seg med bløff om ekteskapsloven

10.03.2012

Kristin Halvorsen fortjener takk for mange års innsats i norsk politikk, men hun bløffet da hun kom inn på ekteskapsloven i sin siste tale som partileder.

les mer...

Lesbisk par

Lesbisk par kjemper om foreldrerett til datter

05.03.2012

Et lesbisk par i Florida kjemper i retten om hvem som skal ha foreldreretten til datteren. Den ene av de to donerte egget som ble befruktet og satt inn i den andre som fødte barnet.

les mer...

Kjell Skartveit

På søndag feiret vi mor, men hvem feirer medmor?

29.02.2012

I 2008 fikk Norge en ekteskapslov som innførte en ny juridisk person, medmoren. Men hvem er hun? Hvilke rettigheter og plikter har hun?

les mer...

Folketinget DK

Nordisk nettverk avviser danske lovforslag

22.02.2012

Nordisk nettverk for ekteskapet har i dag levert to høringsuttalelser til den danske regjeringen. Nettverket avviser både den kjønnsnøytrale ekteskapsloven, og forslaget om å tvinge loven på den dansk Folkekirken.

les mer...

Danske kirkers råd

Danske Kirkers Råd frykter for trosfriheten

22.02.2012

Hvis regjeringen gir Folkekirken mulighet til å vie par av samme kjønn, og samtidig fratar andre trossamfunn vigselsretten, så er det en diskriminering av trossamfunn og et alvorlig angrep på trosfriheten. Det mener Danske Kirkers Råd.

les mer...

1416 underskrifter mod kjønsneutralt ægteskab

22.02.2012

I dag mottok danske myndigheter og folkevalgte 1.416 underskrifter mot forslaget om kjønnsnøytrale ekteskap i Danmark. Initiativtager til kampanjen er Magnus Nørgaard Sørensen.

<